POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SERWIS giveheart.uk

Administrator – giveheart.uk 15 Fraser Court, 50 Surrey Lane, SW11 3TF, London

Dane osobowe – wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych tzw. RODO,  danymi osobowymi nazywamy wszelkie informacje o osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość lub osobę fizyczną zidentyfikowaną,  w tym urządzenia IP, dane o lokalizacji i identyfikator internetowy.

Polityka – niniejszy dokument tj. Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem giveheart.uk przez Administratora

Użytkownik – osoba korzystająca z co najmniej jednej usługi Serwisu opisanego i opisanych w Polityce.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE NASTĘPUJE:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym, ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to zrobić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane pozyskane w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu i nie będące danymi osobowymi są używane przez giveheart.uk do celów analitycznych, marketingowych oraz w celach zapewnienia działania strony. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu niebędących wspierającymi lub organizującymi zbiórki, nie są przetwarzane przez Administratora.

REJESTRACJA W SERWISIE

Podanie danych osobowych jest wymagane przy rejestracji, czyli utworzenia i obsługi konta, w Serwisie giveheart.uk Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia założenie konta w ww. Serwisie.

TWORZENIE I WSPIERANIE ZRZUTEK

Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu utworzenia zbiórki. Odmowa skutkuje brakiem możliwości utworzenia zbiórki. Podanie danych osobowych jest wymagane także w przypadkach określonych w Regulaminie, np. w celu weryfikacji tożsamości danej osoby.

Dane dotyczące stanu zdrowia, które są przetwarzane w celu weryfikacji autentyczności celów zbiórek (w sytuacjach wskazanych w Regulaminie), Administrator przetwarza tylko na podstawie zgody osoby, która zgodnie z obowiązującym prawem, może takiej zgody udzielić.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH TWORZENIA I WSPIERANIA ZBIÓREK NASTĘPUJE:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail są zbierane przez formularz kontaktowy, umożliwiający kontakt z Administratorem i Serwisem. Podanie ww. danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, m.in.:

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych w celu komunikacji z Użytkownikami i promowania oferty Serwisu. Promowanie marki giveheart.uk oraz rozwijanie społeczności związanej z marką Serwisu stanowi uzasadniony interes Administratora, będący podstawą prawna do przetwarzana zebranych danych osobowych w ww. celu.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania zebranych danych. Dane przetwarzane są przez cały czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody* lub zgłoszenia uzasadnionego i skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych, z wykluczeniem sytuacji, w których przetwarzanie danych może okazać się konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora. Potrzebne dane są w takiej sytuacji przetwarzane do czasu wygaśnięcia sprawy lub przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń przeciwko Administratorowi.

*Od chwili otrzymania żądania usunięcia danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora lub wykonania obowiązku nałożonego przez obowiązujące prawo. Zasada wycofania zgody nie może nastąpić z datą przeszłą, nie działa wstecz, co oznacza, że nie wypływa na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

4. Uprawnienia użytkownika**

Osobom, których dotyczą zbierane i przetwarzane przez Administratora i Serwis dane osobowe, przysługuje:

5. Ujawnianie danych osobowych

W poniższych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazywane lub transferowane do osób trzecich:

Serwis, w celu realizacji usług, korzysta z podmiotów zewnętrznych, którym ujawniamy dane osobowe Użytkowników, może być konieczne do realizacji powierzonych zadań. Podmioty te są dostawcami usług IT, usług księgowych, usług mailingowych, usług marketingowych oraz operatorami płatności. Warunki świadczenia usług przez ww. podmioty zapewniają poufność danych osobowych oraz ich bezpieczeństwo. Do najważniejszych podmiotów, z usług których korzystamy: PayPal, Adwords, Facebook, Instagram, Google Analytics . Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione ww. i innym podmiotom do ich własnych celów, tylko za zgodą Użytkownika.

Administrator zachowuje prawo do ujawnienia danych osobowych podmiotom publicznym na podstawie nakazu sądowego, wezwania lub innego żądania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej i wyłącznie wtedy, gdy żądanie oparte jest na właściwej podstawie prawnej.

6. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Administrator pilnuje, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Regularnie prowadzone są analizy mające na celu sprawdzenie jakości poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych przez Administratora i Serwis danych osobowych. Dbamy o to, aby także podmioty z nami współpracujące dawały gwarancję stosowania środków bezpieczeństwa, zapewnienia integralności i poufności danych, kiedy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

7. Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: Giveheart.uk, 15 Fraser Court, 50 Surrey Lane, SW11 3TF, London.