Wpłaty i wypłaty

  • Pierwsze wpłaty na konto zbiórki mają kluczowe znaczenie. Ludzie patrząc na zbiórkę, na którą zostały wpłacone już jakieś środki, sami jeszcze chętniej wpłacają na nią darowiznę. Dlatego poproś rodzinę, znajomych by zamiast dawać Ci pieniądze do ręki wpłacili na rzecz Twojej zbiórki.
  • Podczas wpłaty darowizny możesz zostawić swoją wiadomość dla organizatora zbiórki w miejscu na komentarz.
  • Wypłaty uzbieranych środków ze swojej zbiórki może dokonać jedynie organizator tejże zbiórki. Wypłata może być realizowana tylko na konto bankowe, które zostało przez Ciebie podane podczas weryfikacji.