Na jakie cele można założyć zbiórkę?

Cel zbiórki musi być zgodny z prawem. Organizowanie zbiórki w celu uzyskania prywatnej  korzyści majątkowej oraz oszukiwanie darczyńców jest przestępstwem i niesie ze sobą konsekwencje prawne. Jeśli cel zbiórki jest niezgodny z rzeczywistością, zbiórka i konto organizatora  natychmiastowo zostają zablokowane, a zebrane fundusze zostają zwrócone darczyńcom. Natomiast nieuczciwy organizator zostaje pociągnięty do odpowiedzialności.

Dlatego nasz zespół wnikliwe bada dokumenty służące weryfikacji zbiórek i czuwa nad bezpieczeństwem działalności organizatorów jak i dobroczyńców.

Na co nie wolno organizować zbiórek:

  • zbieranie na alkohol, tytoń, narkotyki, pornografię, broń, etc.
  • zakazane jest również nakłanianie do przestępstwa, przemocy, nienawiści, dyskryminacji etc.

Proponujemy przykładowe kategorie naszych zbiórek:

Zdrowie i leczenie

Zbieraj pieniądze i pomóż najbardziej potrzebującym! Załóż zbiórkę by ratować czyjeś życie lub na  powrót do zdrowia! Organizuj fundusze na leczenie, operacje czy opiekę medyczną, etc.

Marzenia

Zacznij spełniać swe marzenia!

Zbieraj pieniądze na to, co ważne dla Ciebie! Na przykład prezent urodzinowy, wymarzoną podróż czy na tzw. „bucket list” czyli listę rzeczy, które chciałbyś mieć, zdobyć lub osiągnąć w swoim życiu zanim ono upłynie.

Organizacje dobroczynne

Wpłacaj jednorazowo lub comiesięcznie darowiznę na wybraną przez Ciebie organizację dobroczynną.

Autyzm i inne

Zbieraj pieniądze dla dzieci i młodzieży z autyzmem lub niepełnosprawnością, by dać im równe szanse rozwoju i poprawić jakość ich życia.

Projekty

Zbieraj pieniądze na projekt biznesowy czy społecznościowy, ważną inwestycję lub ciekawy pomysł, który zawsze chciałeś zrealizować.